Norge udstikker en rute, som vi alle kan lære noget af – TV 2.0.