Denne chatbot er en prototype og er trænet med EVU’s materiale om kølecertificeringskurset i kategori 2.

Den kan fungere som en hjælpelærer, der forklarer komplicerede emner på en mere letforståelig måde eller hjælpe med at øve din viden om kurset. Det er dog vigtigt, at du forholder dig kritisk over for chatbottens svar, da de kan være fejlagtige eller måske ikke dække alle aspekter.

Hvis du ønsker at forbedre dine færdigheder inden for et bestemt emne, såsom ‘Håndtering af kølemiddel’, kan du bede ekspertchatbotten om at guide dig gennem en læringsproces. Undervejs kan du spørge den om yderligere uddybninger eller forklaringer på forskellige måder.

Herunder kan du finde eksempler på, hvordan du kan snakke med ekspertchatbotten:

  • Kan du forklare mig X på en mere simpel måde?
  • Hvad skal jeg helt præcist gøre?
  • Kan du uddybe punkt X?

Hvis du skriver: “Træn mig til eksamen” vil du blive bedt om at forklare nogle begreber og emner, som du også vil blive bedt om i en mulig eksamenssituation.

Chatbotten kan kun bruges til kølecertificeringskurset. Derudover er det også vigtigt, at du skal ikke skriver persondata ind i systemet.

Da ekspertchatbotten er en prototype, er der en begrænsning på, hvor mange svar den kan udsende hver måned. Spørgsmål, kommentarer og forbedringsforlag kan du sende til soren@ciuud.dk.

God fornøjelse.