Denne chatbot er en prototype og er trænet på FN’s materiale om de 17 verdensmål

Grønne Albert kan fungere som en hjælpelærer, der kan besvare spørgsmål om De 17 verdensmål. Derudover kan den også opstille en quiz for at teste elevens viden om målene.

Det er dog vigtigt, at du forholder dig kritisk over for chatbottens svar, da de kan være fejlagtige eller måske ikke dække alle aspekter.

Herunder kan du finde eksempler på, hvordan du kan snakke med ekspertchatbotten:

· Kan du forklare mig X på en mere simpel måde?

· Kan du uddybe punkt X?

Det er vigtigt, at du ikke skriver persondata ind i systemet.

Da ekspertchatbotten er en prototype, er der en begrænsning på, hvor mange svar den kan udsende hver måned. Spørgsmål, kommentarer og forbedringsforlag kan du sende til soren@ciuud.dk.

God fornøjelse.