Fortællelyst er navnet på et foredrag – med indlagte fællesaktiviteter, som jeg første gang holdt for PLCforeningen på en konference i Billund, 2019.

“Peter Leth vil gennem en række eksempler forsøge at vise, hvor vi kan nå hen, og hvordan vi kan arbejde med læse- og fortællelyst. Med ufattelig mange muligheder kan vi støtte dette. Vi kommer vidt omkring fra stilladserende skriveforløb, opfindsomme hybride genrer og fællesskrivning med Book Creator, selvskabte grammatiske lege med blokprogrammering og h5p, til hvordan 70 elever arbejder med fortællinger til vr-formidling med Thinglink på Skoletube.”

“Betydningen af åbne licenser betydning for elevernes proces og færdige produkter berøres; samt muligheder pædagogiske læringscentrer har for at igangsætte eller støtte de ideer, som oplægget kommer med. Deltagerne vil sammen med oplæg og ideer få en vejledning til, hvordan de selv kan igangsætte disse aktiviteter hjemme på skolerne efterfølgende. “

Foredraget afvikles på mellem 60-90 minutter. Der er mulighed for at forlænge det med en overgang til øvelser for deltagerne, som gør, at de kan afprøve og klargøre materialer til eget brug efterfølgende.