Denne side er lavet for at vi kan samle de informationer, som vedrører vores arbejde i den lokale arbejdsgruppe, som naboer til den kommende Naturnationalpark Stråsø.

Her kan du både finde datoer, dokumenter, kontakt-informationer med mere, så jeg håber at vi kan bruge siden til at holde kontakten.

NYT: Der er høringsfrist frem til d. 7. juli 2022.

Kontakt

Alle naboer er meget velkommen til at kontakte mig, hvis vi skal drøfte noget, eller hvis der er noget I vil fortælle mig.

Jeg kan kontaktes på Filsøvej 12 (ring gerne i forvejen). På telefon 5152 2387 og på mail peter@pluk.dk

Det er vigtigt for vores arbejde at

 1. Jeg har noget at sige til de møder vi skal deltage i
 2. I siger noget til mig, som jeg skal bringe videre
 3. Vi indsamler erfaringer og konkrete eksempler, sådan at vi også kan underbygge vores argumenter, uanset om det er ideer til parkens indretning, adgangsveje, færdsel, støvgener eller andet.
 4. Vi viderebringer rigtige oplysninger og stopper eller angriber falske oplysninger fx ved at henvise til Skov og Naturstyrelsen .

Egne dokumenter

Her er en række dokumenter, som gerne skulle underbygge vores arbejde med flere ord og argumenter.

 • Kommentarer til udkast 4, indsendt til NST d. 7. jan 22 – link
 • Gæster til kanten – link
 • Stråsøs Venner – link
 • Kommunikation og borgertip – link
 • Åbne bidrag til videndeling og samarbejde – link
 • Eget oversigtskort med ideer og indtegninger – link

Se i fuld skærm

Vigtige datoer

 • 2022-07-07 Frist for at indsende høringssvar til Projektforslaget
 • 2022-01-07 Indsende kommentarer til Udkast, bilag 4.
 • 2021-12-16 Møde i projektgruppen, drøfte Bilag 4.
 • 2021-09-13 Møde i projektgruppen (referat)
 • 2021-08-20 Deadline til mødet i september
 • 2021-07-05 Fællesmøde ved Fuglsang bro.

Vigtige dokumenter og links

 • Høringsmateriale (12.maj til 7.juli er der høringsfrist).
  Projektforslag for Strøså. Link pdf. Link til Høringsportalen.
 • Referat fra mødet 2021-12-16 Link pdf
 • Udkast (Bilag 4) til projektbeskrivelse 2021-11-30 Link pdf
 • Referat fra mødet 2021-09-13 Link pdf
 • Bilag fra mødet 2021-09-13 Link pdf
 • Baggrundsnotat for Naturnationalpark Stråsø Link PDF
 • Kontakt Skov- og Naturstyrelsen, Vestjylland. (SNS) Link.
 • Oversigtskort og dokumentarkiv (SNS) Link
 • Lov 229, Folketinget d. 3. juni 2021. Link
 • Interaktivt kort med datalag om afgræningsninger med mere Link

Denne side er opdateret 3.januar 2022 af Peter Leth.